10 Οκτωβρίου, 2019

Προσκληση ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο Γεώργιος Μυλερός, διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στον […]
10 Οκτωβρίου, 2019

Ο ισολογισμός για το έτος 2012

10 Οκτωβρίου, 2019

Ισολογισμός για το έτος 2013

10 Οκτωβρίου, 2019

Ισολογισμός για το έτος 2014

10 Οκτωβρίου, 2019

Πρόγραμμα πρόσκλησης για το έτος 2014

1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, με […]