Οκτώβριος 10, 2019

Προσκληση ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο Γεώργιος Μυλερός, διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στον […]
Οκτώβριος 10, 2019

Ο ισολογισμός για το έτος 2012

Οκτώβριος 10, 2019

Ισολογισμός για το έτος 2013

Οκτώβριος 10, 2019

Ισολογισμός για το έτος 2014

Οκτώβριος 10, 2019

Πρόγραμμα πρόσκλησης για το έτος 2014

1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, με […]