Όχημα Τεχνικός Έλεγχος Κάρτα Καυσαερίων
Επιβατικά Ι.Χ. 55€ 12€
Επιβατικά Ι.Χ. με LPG/CNG 65€ 12€
Επιβατικά Δ.Χ. 38€ 12€
Φορτηγά Ι.Χ. 64€ 12€
Φορτηγά Ι.Χ. με LPG/CNG 70€ 12€
Ασθενοφόρα 64€ 12€
Εκπαιδευτικά 43€ 12€
Νεκροφόρες 55€ 12€
Τροχόσπιτα 64€ 12€