Έχω ένα ΙΧ Επιβατικό ή Φορτηγό, τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω κατά τον έλεγχο;
 1. α. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. β. Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα.
 3. γ. Προηγούμενο Δελτίο ΚΤΕΟ εάν υπάρχει.
Έχω ένα εκπαιδευτικό, τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω κατά τον έλεγχο;
 1. α. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. β. Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα.
 3. γ. Άδεια λειτουργίας της σχολής.
 4. δ. Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για την ορθή τοποθέτηση και λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων.
Έχω ένα ταξί, τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω κατά τον έλεγχο;
 1. α. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. β. Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα.
 3. γ. Βεβαίωση Η.Α.Σ. (Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα).
 4. δ. Αν είναι Ραδιοταξί, την άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (CΒ).
Έχω ένα όχημα προς ταξινόμηση (Ανάριθμο Όχημα), τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω κατά τον έλεγχο;
 1. α. Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα.
 2. β. Το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.
 3. γ. Την άδεια κυκλοφορίας από την χώρα όπου έχει γίνει η εισαγωγή του οχήματος.
 4. δ. Στην περίπτωση που το όχημα είναι από Ο.Δ.Δ.Υ. το πιστοποιητικό του Ο.Δ.Δ.Υ.
Τι είναι ο Αρχικός Έλεγχος Εγκατάστασης Υγραερίου;

Εάν εγκαταστήσετε στο όχημά σας υγραέριο και προκειμένου να τροποποιηθεί η άδεια κυκλοφορίας του θα πρέπει να διεξαχθεί από το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ο Αρχικός Έλεγχος Εγκατάστασης Υγραερίου. Ο παραπάνω έλεγχος διεξάγεται μόνο για την τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας και δεν έχει την ισχύ ούτε υποκαθιστά το Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Θέλω να κάνω Αρχικό Έλεγχο Εγκατάστασης Υγραερίου για την τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω κατά τον έλεγχο;
 1. α. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. β. Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα.
 3. γ. Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ.
 4. δ. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού.
 5. ε. Δήλωση Συμμόρφωσης σε 2 γλώσσες.
 6. στ. Σχέδιο Εγκατάστασης.
Κάθε πότε περνάω Κ.Τ.Ε.Ο.;

Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται 4 χρόνια μετά την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και μετά το όχημα επαναλαμβάνει τον έλεγχο κάθε 2 χρόνια.