Ο χρόνος ελέγχου διαρκεί μόνο 20 λεπτά!

Σας παρέχουμε:

 •  Τεχνικό Έλεγχο του οχήματος σας με την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (αντίστοιχο του Δημοσίου Κ.Τ.Ε.Ο.)
 •  Επανέλεγχο σε περίπτωση που σε προηγούμενο τεχνικό έλεγχο είχαν σημειωθεί σοβαρές ελλείψεις (ακόμη και αν ο έλεγχος είχε γίνει σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο ΚΤΕΟ).
 •  Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
 •  Αρχικό Έλεγχο Εγκατάστασης Υγραερίου
 •  Αρχικό Έλεγχο Μη Ταξινομημένου Οχήματος (Ανάριθμο Όχημα)
 •  Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο για να γνωρίζετε την κατάσταση ενός οχήματος πριν ή μετά το συνεργείο, πριν κάνετε ένα ταξίδι, πριν προβείτε στην αγορά του ή όποια άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε.

Διαδικασία ελέγχου

 •  Παραδίδετε το όχημα σας στο έμπειρο ελεγκτικό προσωπικό και τα ανάλογα έγγραφα στη γραμματεία.
 •  Από τον ευχάριστο χώρο αναμονής μπορείτε να παρακολουθείτε την διενέργεια του ελέγχου. Στο χώρο αναμονής παρέχονται νερό, καφές, αναψυκτικά, σνακ και δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi.
 •  Μετά το πέρας του ελέγχου ο ελεγκτής συζητάει μαζί σας τις παρατηρήσεις του και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Κατά την διενέργεια του ελέγχου, εστιάζουμε την προσοχή μας μεταξύ άλλων και στα παρακάτω:

 •  Στοιχεία Κυκλοφορίας (Άδεια, Πινακίδες, Αριθμός Πλαισίου κλπ)
 •  Εκπομπές καυσαερίων
 •  Έλεγχος φώτων (φωτόμετρο)
 •  Σύστημα πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης, μετάδοσης κίνησης, τροφοδοσίας, απαγωγής καυσαερίων κ.α.
 •  Σύγκλιση – Απόκλιση Τροχοί και ελαστικά
 •  Οπτικοί έλεγχοι (διαρροές, ανοχές, κλπ)