Κυριακή, 16 Ιούνιος 2019

Πρόγραμμα πρόσκλησης για το έτος 2014

1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2010.

2. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα με ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΕΣ, με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2010.

3. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, με ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΕΣ με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια κατά το έτος 2010.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ στο χρονικό διάστημα, από τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά, από την αναγραφόμενη ημερομηνία ( ημέρα και μήνα ) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, ( π.χ. ημερομηνία 1ης αδείας 17-06-2010, ημερομηνία τεχνικού ελέγχου 17-06-2014, χρονικό διάστημα από 27-05-2014 μέχρι και 24-06-2014).

Επίσης καλούνται για τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ του Ν.Αττικής το έτος 2014.

 1. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ( Ε.Ι.Χ. ) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ( Φ.Ι.Χ. ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους οχήματα, που μεταβιβάστηκαν στο Ν. Αττικής από την υπόλοιπη χώρα από την 1-1-2013 μέχρι και την 31-12- 2013 και έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους σαν καινούργια και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, στους νομούς που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβασή τους.
 2. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΣ., (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. ( Προξενικού Σώματος), Π.Π., (Προσωπικό Πρεσβειών ), με έδρα το Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργια από την 1-1-2010 μέχρι και την 31-12-2010, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν, ως εξής:
  1. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 1 ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014
  2. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 2 ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014
  3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 3 ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2014
  4. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4 ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2014
  5. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 5 ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2014
  6. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 6 ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2014
  7. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 7 ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2014
  8. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 8 ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014
  9. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 9 ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014
  10. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 0 ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014

Για να σας υπενθυμίσουμε τον επόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.